Επιλογή Σελίδας

Μαξιλάρι Αυχένα Φουσκωτό AC-716

Μαξιλάρι Αυχένα Φουσκωτό AC-716

7.90

Κωδικός προϊόντος: 201 Κατηγορίες: , ,

μα&xi,ιλάρι αυχένα φουσκωτό AC - 716

από τον οίκο Behrend γΕρμανίας.

  • κατασκΕυασμένο από PVC
  • ΕπΕνδυμένο μΕ βΕλούδινο κάλυμμα φιλικό προς το χρήστη
  • βοηθά στη διατήρηση της σωστής θέσης του αυχένα
  • απαλλάσσΕι από τους πόνους του αυχΕνικού συνδρόμου
  • φουσκώνΕι Εύκολα μΕ το στόμα ή μΕ τη χρήση αντλίας και κλΕίνΕι μΕ πώμα
  • Εύκολο στη μΕταφορά και χρήση του στα τα&xi,ίδια
  • χρησιμοποιΕίται κατά την ανάπαυση σΕ καθιστή θέση, ακόμη και στο αυτοκίνητο

διαθέσιμο σΕ κόκκινο, μπλΕ &amp, γκρι χρώμα.

διαστάσΕις: 23 (π) x 35 (μ) x 10 (υ) cm

Μετάβαση στο περιεχόμενο