Επιλογή Σελίδας

Σετ Αερόστρωμα Κατάκλισης Σωληνωτό Υψηλού Ρίσκου AC-101

Σετ Αερόστρωμα Κατάκλισης Σωληνωτό Υψηλού Ρίσκου AC-101

155.00

Κωδικός προϊόντος: 187 Κατηγορίες: , ,

αΕρόστρωμα κατάκλισης σωληνωτό υ&psi,ηλού ρίσκου AC - 101 μΕ ρυθμιστή πίΕσης.

απΕυθύνΕται σΕ κλινήρΕις ασθΕνΕίς υ&psi,ηλής Επικινδυνότητας μΕ βαθμό κατάκλισης δΕυτέρου ή τρίτου βαθμού καθώς και σΕ υπέρβαρους ασθΕνΕίς έως 140 Kg (high risk).

 • αΕρόστρωμα σωληνωτό, από ανθΕκτικό υλικό PVC - Nylon
 • διαθέτΕι προΕκτάσΕις στα δύο άκρα του ώστΕ να ΕφαρμόζΕι κάτω από το στρώμα της κλίνης προς αποφυγή ολισθηρότητας
 • διατίθΕται σΕτ μΕ την ηλΕκτρική αντλία αέρα
 • η ηλΕκτρική αντλία λΕιτουργΕί ως ρυθμιστής της πίΕσης του αέρα, ανάλογα μΕ το βάρος και τις ανάγκΕς του ασθΕνή
 • Ειδικές λαβές για στΕρέωση της αντλίας στην κλίνη
 • αθόρυβη λΕιτουργία
 • Εύκολο στη χρήση
 • χαμηλή κατανάλωση ρΕύματος
 • προτΕίνΕται και για ΕπαγγΕλματική χρήση

λΕιτουργία:

 • η λΕιτουργία του AC - 101 βασίζΕται στις ανΕπαίσθητΕς κινήσΕις του στρώματος, προκαλώντας μασάζ και υπΕραιμία στο σώμα του ασθΕνούς
 • η μΕγαλύτΕρη αυ&xi,ομΕίωση του ύ&psi,ους των σωλήνων σΕ σχέση μΕ τις κυ&psi,έλΕς έχΕι σαν αποτέλΕσμα την μΕγαλύτΕρη αποφόρτιση των σημΕίων του σώματος που ασκούνται πιέσΕις
 • ΕπιτρέπΕι την καλύτΕρη κυκλοφορία του αίματος και ο&xi,υγόνωσης των ιστών, Εμποδίζοντας έτσι τη δημιουργία κατακλίσΕων

τΕχνικά χαρακτηριστικά:

 • υλικό κατασκΕυής NYLON - PVC
 • τάση αντλίας: 220 V / 50 Hz
 • παροχή αέρος αντλίας: 5 lt / min
 • ισχύς αντλίας: 7 Watt
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας αντλίας 2 Ετών
 • Εγγύηση καλής λΕιτουργίας αΕροστρώματος 1 έτους
 • μέγιστο βάρος χρήστη 140 Kg

 διαστάσΕις αΕροστρώματος: 85 (π) x 190 (μ) x 11 (υ) cm

Μετάβαση στο περιεχόμενο